P8122225_調整大小  

 

習慣被拍的黃可妮,一看到我拿相機,馬上端坐在鏡頭前。

一分鐘、兩分鐘、三分鐘…..,都沒有人理她。

 

她負氣地走開了……

 

************

 

 

P8262400_調整大小  

 

 

 

野小孩與大肥貓

 

兩隻體重,一樣。

 

 

 

P8262404_調整大小  

***************

 

 

 

 

P8272411_調整大小  

 

大保母阿肥:報告,我有盡責地看顧小孩。

 

悠悠 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()